Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:
Produktionskapacitet

Produktionskapacitet

Integrering av induktionsvärme i produktionslinjen ökar produktionskapaciteten. Du kortar ned ledtiderna och ökar produktionstakten. Uppvärmningsprocessen blir snabbare i jämförelse med öppen låga och ugn. Exakt repeterbarhet innebär att du blir snabbare eftersom det blir rätt vid första försöket.