Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:
Kostnader

Kostnader

Kostnaderna minskar tack vare kortare ledtider och ökad produktionskapacitet. Induktionsvärme som integreras i produktionslinjen innebär lägre kostnader för administration och logistik. Produktionskapaciteten ökar. Snabba uppvärmningscykler, exakt applicering och exakt repeterbarhet minimerar spill och avfall. Elkostnaderna sänks eftersom du bara värmer det som ska värmas - du slipper dyrbara värmeförluster som uppstår med konventionella ugnar. (EFD Inductions frekvensomformare är synnerligen effektiva på att sänka elkostnader, eftersom de har en bevisat högre effektivitet och effektfaktor är konkurrerande frekvensomformare.) Med induktionstekniken behöver du inte längre använda gas och öppen låga, och tack vare lägre risk kan du få lägre försäkringspremier.