Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Förvärmning av kabel och wire

EFD Induction levererar mängder med förvärmningslösningar till kabel- och wireindustrin. Förvärmning för extrudering är den vanligaste induktionstillämpningen inom kabeltillverkning. Med förvärmning reduceras tvärbindningstiden och produktionsprocessen snabbas upp.

 

Induktiv förvärmning i stället för konventionell uppvärmning innebär att värmen direktöverförs till wiren eller kabelkärnan. Materialet värms till rätt temperatur mycket snabbt (exakt hur snabbt avgörs av linjens hastighet och spolens längd). 

 

Induktion innebär också att härdningsprocessen börjar vid kärnan. Resultatet blir bättre isolering med lägre porositet.