Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:
Induktiv förvärmning

Induktiv förvärmning

EFD Induction finns respresenterat i ett antal industrier för förvärmningstillämpningar, primärt i fordonsindustrin samt kabel och wire, elektroteknik, och rörtillverkningsindustrin. I många fall finns våra förvärmningslösningar integrerade i produktionslinjerna.

 

Att använda induktion för förvärmning i stället för gas eller ugn medför många fördelar. Värmeöverföringen är direkt, vilket minimerar värmeförluster och energiförbrukningen samtidigt som produktionstakten och kvaliteten ökar.

 

Värmen kan styras exakt. Detta gör det möjligt att optimera svetshastigheten. Ytterligare fördelar är minskad risk för sprickor vid svetsning av härdbara material. 

 

Och du slipper värmespridande lågor. Du får en bättre arbetsmiljö, minskat kylbehov och minskad brandrisk.

Minac

Mobila värmningsaggregat

Minac-serien är kompletta mobila induktionsvärmningssystem

 

Minac-serien är kompletta mobila induktionsvärmningssystem.

 

Ett system som är färdigt att använda. Allt du behöver göra vid leverans är att ansluta el och kylvatten samt välja induktionsspole.

 

 

 

Du har tillgång till alla funktioner via Minacens enkla och tydliga manöverpanel. Detta användargränssnitt används på alla Minac-utrustningar.

 

 

 

Många Minac-modeller finns i "twinutförande" med två oberoende kraftutgångar. Twin versionerna har tvådelade displayer på manöverpanelen - en för varje kraftutgång.

 

 

Minacen är lätt att använda. Den handopererade induktionsspolen har på/av och exakt effektreglering (option). HHT är lika enkel att använda som en vanlig borrmaskin. Tack vare flexibla vattenkylda kablar mellan spole och frekvensomriktaren når du enkelt ditt värmningsområde även på större arbetsstycken.

 

Produktblad:  Minac

Sinac

Universella värmegeneratorer    

 

Sinac är vår serie med värmegeneratorer, marknadens mest avancerade frekvensomriktare och bredaste urval av effekter och frekvenser. När du väljer Sinac får du mer än bara marknadens mest avancerade och tillförlitliga induktionsvärmningssystem. Du får också tillgång till EFD Inductions globala service-, utbildnings- och reservdelsnätverk. Nätverket – som består fabriksanläggningar, servicecenter och lokala representanter – innebär att kvalificerad hjälp och support alltid finns nära till hands.  

 

Med Sinac får du bästa möjliga lösning anpassad till dina behov och förhållanden. Innan systemet byggs, analyserar våra ingenjörer och materialexperter dina behov. Genom testning och datorsimuleringar i våra laboratorier kan vi garantera att du får utrustning som är optimerad för dina tillämpningar och smärtfritt kan integreras i befintliga produktionslinjer och processer.

 

 

Produktblad:  Sinac

HeatLine

Industriella värmningssystem.

 

HeatLine är EFD Inductions serie med smidesvärmare och smältugnar. I den omfattande HeatLine-serien ingår utrustningar för de flesta förekommande smides-och smältbehov. I varje HeatLine-maskin finns en Sinac-värmegenerator, marknadens mest avancerade frekvensomriktare med ett stort urval av effekter och frekvenser.

Produktblad:  HeatLine

Förvärmning inom fordonsindustrin

Induktiv förvärmning är en mycket bra metod som minskar risken för sprickor och hårdnande av material. Anledningen till detta är att induktiv värme genererar värmen i själva materialet, vilket innebär att temperaturen runtom är lägre än temperaturen i området som bearbetas. Värmen kan också regleras mycket mer noggrant än t.ex. en gaslåga. Detta innebär att det går att minska temperaturskillnaden i svetsområdet och få en långsammare nedkylningsprocess. Detta är särskilt viktigt vid svetsning med laser, där värmen riktas på en enda koncentrerad svetspunkt.

 

Induktionsförvärmning kan dessutom utföras samtidigt med lasersvetsning. Det innebär att du kan öka produktionstakten utan att göra avkall på kvaliteten.

 

Ett annat område som EFD Induction arbetar med är krymppassning av kugghjul. Återigen blir fördelarna med induktion uppenbara – snabb, exakt och reglerbar värme. Induktionsutrustningen är också enkel att passa in i din befintliga processlinje.

 


 

Förvärmning av kabel och wire

EFD Induction levererar mängder med förvärmningslösningar till kabel- och wireindustrin. Förvärmning för extrudering är den vanligaste induktionstillämpningen inom kabeltillverkning. Med förvärmning reduceras tvärbindningstiden och produktionsprocessen snabbas upp.

 

Induktiv förvärmning i stället för konventionell uppvärmning innebär att värmen direktöverförs till wiren eller kabelkärnan. Materialet värms till rätt temperatur mycket snabbt (exakt hur snabbt avgörs av linjens hastighet och spolens längd). 

 

Induktion innebär också att härdningsprocessen börjar vid kärnan. Resultatet blir bättre isolering med lägre porositet.


 

Förvärmning inom elektroteknik

Utrustning från EFD Induction används för en mängd olika viktiga förvärmningstillämpningar inom elektroteknikindustrin. Några exempel är induktiv förvärmning av axlar och ramar före svetsning och värmning av rör innan böjning. 

 

Syftet med förvärmning är minska risken för sprickor och hårdnande av material. Induktion medför exakt reglering av värmen, om och om igen. Du får exakt det resultat som du behöver. Värmen genereras dessutom direkt i materialet vilket innebär att du kan snabba upp förvärmningsprocessen.


 

Förvärmning av rör och bandstål

Induktion ger snabb, exakt och repeterbar uppvärmning. Det innebär att metoden är perfekt för förvärmning av rör för att förhindra sprickbildning, minska förhårdning och öka svetsningshastigheten.  

 

EFD Induction har en rad olika lösningar för induktiv förvärmning av rör. Några exempel är förvärmning för svetsning, återsmältning av tenn, galvanisering, rörformning och böjning, och applicering av plastpulver eller färg på rör.

 

Du kan också använda induktiv förvärmning för att få bättre vidhäftning av rörisolering på värmerör (jämför med processen för isolering av kabel och wire).