Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:
Induktiv plasma

Induktiv plasma

Tack vare företagets oslagbara rekord i nya tillämpningsområden för induktionsteknik, har EFD Induction snabbt blivit världsledande inom detta område.  

 

Den huvudsakliga fördelen med induktionsvärmning för plasmatillämpningar är att processen är ren. Rening efter uppvärmningsprocessen är inte nödvändig, vilket oftast är fallet med ugnar. Detta innebär färre maskiner och mindre underhåll. Ytterligare en fördel med induktion är att metoden kombinerar extremt höga temperaturer med korta ramptider.  

 

Våra induktionslösningar för plasma används huvudsakligen inom metall, smältning-, kabel- och wireindustrin. Några exempel på typiska tillämpningar är optisk kabel, solceller och tandimplantat.

HeatLine

Industriella värmningssystem.

 

HeatLine är EFD Inductions serie med smidesvärmare och smältugnar. I den omfattande HeatLine-serien ingår utrustningar för de flesta förekommande smides-och smältbehov. I varje HeatLine-maskin finns en Sinac-värmegenerator, marknadens mest avancerade frekvensomriktare med ett stort urval av effekter och frekvenser.

Produktblad:  HeatLine

Kabel- och wireplasma

EFD Induction har ständigt hittat nya och spännande tillämpningsområden för induktionsvärmning. Ett typiskt exempel på detta är värmning inom plasmaområdet.

 

Syftet med plasma är att skapa ett väldigt rent glasmaterial som t.ex. används till transport av ljussignaler i optisk kabel. Det är just därför som induktion är så väl lämpad för kabel- och wireindustrin.

 

Induktionstekniken är helt och hållet ren, till skillnad från uppvärmning i ugn, där föroreningar från ugnen kan överföras till det smälta glaset. Dessutom slipper man köpa in och underhålla reningsmaskiner och sänker därigenom produktionskostnaderna. Värmeöverföring med induktion är dessutom ovanligt effektiv.

Plasma för metall och gjutning

Vår induktiva plasmateknik har stor betydelse för metall- och gjutningsindustrin, i synnerhet vad gäller värmebehandling av titan och kisel.

 

Jämfört med traditionella metoder, förenklar och effektiviserar EFD Inductions plasmalösningar hela värmebehandlingsprocessen. Ett plasmasystem från EFD Induction med en effekt på 100 kW och en plasmastråle på 500 mm kan producera upp till 100 kg titan per dag.

 

Den höga entalpin hos EFD Inductions plasmasystem ger extremt ren titan och kisel. (Induktiv plasma kan nå temperaturer på 5000 – 11000°C.)

 

Titan som preparerats med EFD Inductions plasma används för kirurgiska och dentala implantat. Det används också inom pulvermetallurgi- och rymdindustrin. Kisel används också för tillverkning av solceller, vilka kräver en viss grad av renhet.