O EFD InductionKarieraSitemapPrint page • Choose language:
Topienie metali i odlewów

Topienie metali i odlewów

Przez lata zaprojektowaliśmy szeroką gamę pieców indukcyjnych do topienia. Aktualnie oferujemy pięć różnych typów pieców do topienia różnych materiałów, m.in. aluminium, miedzi, złota, żelaza, platyny, srebra i stali:

 

  • Piece jednoosiowe o niepełnym wychyleniu FIB—do topienia metali żelaznych i nieżelaznych (stopów miedzi i aluminium)
  • Piece dwuosiowe o niepełnym wychyleniu DAB—bezpośrednie odlewanie w formach na liniach automatycznych oraz odlewanie metodą traconego wosku
  • Piec do topienia z przemieszczaniem zwoju FIM—idealny do topienia miedzi, złota, brązu i stopów aluminium
  • Piec do topienia przetaczany FAR—doskonały do wysoce precyzyjnego topienia i odlewania do wlewnic oraz dla zastosowań w odlewaniu metodą traconego wosku
  • Piec do topienia laboratoryjnego LAB—topienie i rafinacja metali szlachetnych, wytapianie artystyczne, odlewanie metodą traconego wosku, szybkie topienie stopów uszlachetniających, odlewów próbnych dla celów analiz spektroskopowych, topienie stopów dentystycznych i medycznych, topienie materiałów nuklearnych