O EFD InductionKarieraSitemapPrint page • Choose language:
Wyżarzanie rur

Wyżarzanie rur

Firma EFD Induction opracowała szereg urządzeń do wyżarzania różnych konstrukcji i pojedynczych spoin, potrafiąc zaspokoić specyficzne wymagania klienta. Podstawowym obszarem zastosowania jest wyżarzanie stali wysokiej jakości i rur zgodnie z wymaganiami technicznymi, m.in. API.  

 

Jest wiele zalet przemawiających za wyborem urządzeń EFD Induction do wyżarzania rur. Niektóre przykłady to stały współczynnik mocy na wszystkich poziomach mocy, szybkie podnoszenie cewek pozwalające uniknąć uszkodzenia materiału przy braku spoiny, stałe, automatyczne dopasowanie obciążenia oraz brak konieczności interweniowania przez operatora podczas zmiany wielkości rury lub grubości ścianki.  

 

W zakresie wyżarzania spoin dostępne są dwa rozwiązania warte przyjrzenia się im: Wyżarzanie spoin z przemieszczaniem oraz wyżarzanie orbitalne.  

 

Wyżarzanie spoin z przemieszczaniem wykorzystuje ruch cewek indukcyjnych w kierunku poziomym w poprzek szwu rury. Zapewnia to zachowanie jednakowej temperatury na całej drodze przebiegu powodując znaczne zmniejszenie ilości odpadów.  

 

Przy orbitalnym śledzeniu szwu stały poziom nagrzewania spoiny zapewnia kamera optyczna. Kamera w prosty sposób podąża za spoiną wzdłuż białej linii wymalowanej na rurze i kompensuje zmiany pozycji obracając odpowiednio wzbudnik (+/- 15°).