O EFD InductionKarieraSitemapPrint page • Choose language:
Linia HeatLine

Linia HeatLine

Przemysłowe systemy technologii cieplnej  

 

HeatLine to rodzina systemów EFD Induction przeznaczona do zastosowań z zakresu topienia i kucia. Systemy HeatLine, dostępne w szerokiej gamie, posiadają źródła zasilania indukcyjnego o kompensacji szeregowej i/lub równoległej przeznaczone dla szerokiego zakresu mocy i częstotliwości wyjściowych.  

 

Technologia szeregowa linii HeatLine skonstruowana jest na bazie niezawodnych i wysoko sprawnych tranzystorów IGBT. Nasza technologia równoległa oparta jest na tyrystorach oraz komponenty IGBT i MOSFET. Każdy przetwornik linii HeatLine oferuje automatyczne dopasowanie obciążenia, panel sterowania oparty na pojedynczym mikroprocesorze oraz wbudowane kondensatory.  

 

Poza systemami do topienia i kucia linia HeatLine oferuje rozwiązania z zakresu pokrywania grafitem, nagrzewania drutu i taśm, walcowania drutu sprężynowego, topienia szkła, grafitowych wymienników ciepła, galwanizacji, nagrzewania pojemników do żywności i środków chemicznych oraz innych zastosowań specjalnych.

Topienie indukcyjne

Nagrzewanie indukcyjne to inteligentny i sprawdzony sposób topienia metali i szkła. EFD Induction zaprojektowała rozwiązania w wielu obszarach takich jak metale szlachetne, topienie w piecu przechylnym, odlewanie metodą traconego wosku oraz zastosowania laboratoryjne.

 

Zastosowanie pieca indukcyjnego sprawia, że proces jest znacznie bardziej czysty, niż w przypadku pieca tradycyjnego. Oznacza to, że nie ma potrzeby stosowania operacji oczyszczania po procesie topienia, co pozwala wyeliminować jedną operację z procesu produkcyjnego. Mniejsze koszty utrzymania i stan maszyn to tylko nieliczne zalety.   

 

Indukcja jest bezpieczniejsza i bardziej opłacalna. Brak płomienia prowadzącego do znacznych strat ciepła lub zwiększającego ryzyko odniesienia obrażeń podczas pracy lub wybuchu pożaru. Ponadto nagrzewanie indukcyjne jest dokładne i powtarzalne, co jest ważne dla zapewnienia jakości w procesach topienia.

Kucie indukcyjne

Rozwiązania EFD Induction w zakresie procesów kucia zostały wdrożone w kilkunastu krajach, głównie w sektorze metalowym i odlewniczym. Przykładami materiałów, które można obrabiać w procesie kucia indukcyjnego są aluminium, mosiądz, miedź, stal oraz stal nierdzewna.  

 

Zastosowanie indukcji pozwala uzyskać ciągłą, dokładną kontrolę na procesem nagrzewania. Wszystkie elementy poddawane są działaniu tej samej temperatury, czyli nie istnieje tu ryzyko zaistnienia nieprawidłowej temperatury powodującej odkształcenie lub uszkodzenie narzędzi na kolejnym etapie produkcji.  

 

Zastosowanie indukcji przyczynia się także do zmniejszenia stopnia utlenienia, co jest ważne dla składu metalurgicznego metali i ochrony narzędzi.

Metal melting

Metalurgia i Odlewnictwo

Nasze pierwsze urządzenia były projektowane i budowane dla przemysłu metalurgicznego i odlewniczego i od przeszło pięciu dekad wytyczamy standardy rozwoju w tym sektorze, oferując wydajne i oszczędne rozwiązania.  

 

Nasze rozwiązania dla przemysłu metalurgicznego i odlewniczego można znaleźć w następujących dziedzinach:

HeatLine is EFD Induction’s family of systems for melting and forging applications.
EFD Induction billet heaters heat practically any dimension of billets and slugs in materials as diverse as stainless steel, copper, aluminum, titanium and brass.
Automated, high-output solutions for bar end and partial heating.
EFD Induction's melting furnaces are proven solutions for labs and small to mid-size foundries.