O EFD InductionKarieraSitemapPrint page • Choose language:
Koszty

Koszty

Koszty spadają w związku z krótszym czasem realizacji produkcji i wyższą wydajnością. Nagrzewanie indukcyjne wbudowane bezpośrednio w linii produkcyjnej oznacza mniejsze koszty administracji i logistyki. Wydajność produkcji rośnie. Szybkie nagrzewanie, precyzyjne dopasowanie i  powtarzalność minimalizują ilość odpadów i złomu.  Obniżają się koszty energii, ponieważ nagrzewasz tylko to, co chcesz nagrzewać - nie ma tu dodatkowych strat ciepła, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych pieców. Przetwornice częstotliwości EFD Induction są wyjątkowo efektywne i pozwalają obniżyć koszty energii, ponieważ posiadają wyższą efektywność i współczynnik mocy w porównaniu do przetwornic konkurencyjnych. Nagrzewanie indukcyjne pozwala Ci odstąpić od niebezpiecznego gazu i otwartych płomieni, możesz więc uzyskać niższe stawki ubezpieczenia.