O EFD InductionKarieraSitemapPrint page • Choose language:

Prostowanie indukcyjne

Od początku lat 80-tych kluczowym obszarem działalności EFD Induction jest termiczne prostowanie spawanych konstrukcji blaszanych.  

 

Nasze rozwiązania z zakresu prostowania pokładów i grodzi znajdują zastosowanie w przemyśle okrętowym (prostowanie pokładów), budownictwie (prostowanie mostów) oraz w przemyśle kolejowo-samochodowym (produkcja i naprawa lokomotyw, taboru i samochodów ciężarowych).  

 

Wykorzystywanie indukcji do prostowania oznacza, że nagrzewasz w miejscu, w którym sobie życzysz. Na przykład podczas napraw podwozi stalowych na samochodzie nie ma potrzeby demontować elementów wrażliwych na ciepło, takich jak hamulce czy kable.  

 

Indukcja czyni życie łatwiejszym dla pracowników i dba o środowisko. Brak płomienia gazowego emitującego niebezpieczne opary. Brak płomienia mogącego oparzyć skórę. Ponadto nagrzewania indukcyjnego można się łatwiej nauczyć i bezpiecznie je wykorzystywać.

Minac

Mobilne generatory ciepła

 

Minac - Mobilne generatory ciepła  

Rodzina Minac jest przenośnym systemem generatorów indukcyjnych łatwiejszym w użytkowaniu niż jego wcześniejsze wersje. Jest to system do natychmiastowego użytku, wszystko co trzeba zrobić po dostawie, to: założyć wzbudnik, podłączyć napięcie zasilania, oraz wodę chłodzącą. W modelach z zamkniętymi układami chłodzenia trzeba podłączyć tylko napięcie zasilania.  

 

Dzięki przejrzystemu systemowi sterowania opartemu na wielojęzycznym menu, użytkownik z łatwością  nastawia parametry użytkowe urządzenia. Ten system sterowania i interfejs użytkownika jest wspólny dla wszystkich urządzeń typu Minac.   Wiele modeli Minac oferowanych jest w wersji podwójnej z dwoma niezależnymi wyjściami mocy. Wersje podwójne posiadają rozdzielony wyświetlacz na pulpicie sterującym – oddzielny dla każdego wyjścia mocy.  

 

Minac jest prosty w obsłudze. Ręczne transformatory dopasowujące (HHT) posiadają wyłącznik (on/off)  i precyzyjne nastawniki mocy. Obsługa urządzenia Minac z transformatorem HHT jest podobna do obsługi zwykłej wiertarki elektrycznej. Elastyczne, chłodzone wodą kable łączące HHT z generatorem umożliwiają łatwy dostęp do nagrzewanych części.

 

 

  Minac
Induction straightening

Prostowanie w budownictwie okrętowym

 Urządzenia EFD Induction można znaleźć w stoczniach i suchych dokach na całym świecie. Faktycznie to EFD Induction już w latach 80-ych wprowadziła nagrzewanie indukcyjne jako najlepsze rozwiązanie z zakresu prostowania części.  

 

Co zatem sprawia, że indukcja jest tak atrakcyjna do prostowania podzespołów, które zostały zniekształcone podczas spawania na statku? Jedna z przyczyn to precyzja—uzyskujesz dokładnie taką temperaturę, której potrzebowałeś. Ryzyko przegrzania metalu jest znacznie mniejsze niż ma to miejsce z użyciem płomienia. Właściwie jest ono niemożliwe przy nagrzewaniu stali magnetycznej.  

 

Drugą przyczyną jest to, że indukcja generuje ciepło bezpośrednio w materiale. Znacząco zmniejsza się ryzyko pożaru,co jest ważne przy wykonywaniu prac związanych z prostowaniem elementów pokładów i grodzi wewnątrz statku. Poza tym łatwo jest się nauczyć metody postępowania podczas nagrzewania indukcyjnego. Oszczędności czasu pracy mogą wynieść nawet 80 procent oraz poprawiona jest znacznie sprawność energetyczna.

Induction straightening

Prostowanie w przemyśle motoryzacyjnym

Nasze rozwiązania z zakresu prostowania części dla przemysłu motoryzacyjnego skupiają się na produkcji i naprawie samochodów ciężarowych. Nasz przenośny system Minac szczególnie nadaje się do tego drugiego, ponieważ umożliwia łatwy dostęp do trudno dostępnych części pozwalając szybko i lokalnie nagrzewać uszkodzone profile i szyny podwozi.  

 

Prostowanie indukcyjne za pomocą urządzeń EFD Induction przewyższa w kilku kluczowych metodach tradycyjne metody z użyciem płomienia gazowego:  

  • Dozowanie ciepła indukcyjnego jest dokładne; nagrzewany jest tylko sam obrabiany przedmiot.
  • Szybko i dokładnie  lokowane ciepło zwiększa znacząco stopień skurczu
  • Indukcja minimalizuje ryzyko uszkodzenia cieplnego sąsiednich kabli, przewodów, metali, itp.
  • Indukcja jest bezpieczna, daje się kontrolować, łatwa w użyciu i przyjazna dla środowiska
Induction heating cuts deck and bulkhead straightening times by as much as 80 per cent compared to alternative methods.
Benefits, product features and technical data
Rodzina Minac jest przenośnym systemem generatorów indukcyjnych łatwiejszym w użytkowaniu, niż jego wcześniejsze wersje.