O EFD InductionKarieraSitemapPrint page • Choose language:

Plazma do metali i odlewów

Nasza technologia wytwarzania plazmy wywarła znaczący wpływ na przemysł metalowy i odlewniczy w zakresie obróbki cieplnej tytanu i krzemu.  

 

W porównaniu do tradycyjnych technik rozwiązania plazmowe EFD Induction upraszczają i upłynniają proces obróbki cieplnej. System plazmowy EFD Induction o mocy wyjściowej 100 kW i długości płomienia plazmy 500 mm może wyprodukować 100 kg tytanu na dzień.  

 

Bardzo wysokie wartości entalpii uzyskiwane przez systemy plazmowe EFD Induction przyczyniają się ponadto do podwyższenia czystości tytanu i krzemu. (Plazma otrzymywana przez nagrzewanie indukcyjne może osiągnąć wartości temperatury w zakresie 5000 – 11000°C.)  

 

Tytan przygotowany za pomocą plazmy EFD Induction jest używany do implantów chirurgicznych i dentystycznych. Stosuje się go także w metalurgii proszków i przemyśle lotniczym. Krzem może być także używany w produkcji ogniw słonecznych i posiadać taką czystość, jaka jest potrzebna dla danego zastosowania.