O EFD InductionKarieraSitemapPrint page • Choose language:
Plazma indukcyjne

Plazma indukcyjne

Plazma jest zjonizowanym gazem, co znaczy że niektóre lub wszystkie elektrony zostały oddzielone od atomów lub molekuł i uwolnione do swobodnego ruchu. Wytwarzanie plazmy w grzejnictwie indukcyjnym odbywa się w  procesie o nazwie Indukcyjnie Sprzężona Plazma .   Technologia indukcyjnej plazmy miała znaczący wpływ  na przemysł produkcji włókien szklanych ,ceramiki i nanoproszków.

 

Technologia ta jest szczególnie efektywna w procesach sferoidyzacji, zagęszczaniu i oczyszczaniu proszków krzemowych i wolframu. Proszki te używane są do produkcji ogniw fotowoltaicznych elektrowni słonecznych, oraz używane są przez producentów elektroniki, w biomedycynie i przemyśle energetycznym.  

 

EFD Induction od dawna była  w czołówce wykorzystywania korzyści indukcyjnego wytwarzania plazmy. Wspólnie z innymi partnerami EFD Induction pomogła rozwinąć unikalną technologię oczyszczania krzemu do poziomu czystości ( SoG-Si ) wymaganego w produkcji urządzeń solarnych. Nasz kanadyjski partner firma Tekna Plasma Systems Inc. jest rozpoznawalnym liderem w rozwoju rozwiązań  do syntezy nanoproszków, natryskiwania powłok plazmowych i sferoidyzacji proszków.

Linia HeatLine

Przemysłowe systemy technologii cieplnej  

 

HeatLine to rodzina systemów EFD Induction przeznaczona do zastosowań z zakresu topienia i kucia. Systemy HeatLine, dostępne w szerokiej gamie, posiadają źródła zasilania indukcyjnego o kompensacji szeregowej i/lub równoległej przeznaczone dla szerokiego zakresu mocy i częstotliwości wyjściowych.  

 

Technologia szeregowa linii HeatLine skonstruowana jest na bazie niezawodnych i wysoko sprawnych tranzystorów IGBT. Nasza technologia równoległa oparta jest na tyrystorach oraz komponenty IGBT i MOSFET. Każdy przetwornik linii HeatLine oferuje automatyczne dopasowanie obciążenia, panel sterowania oparty na pojedynczym mikroprocesorze oraz wbudowane kondensatory.  

 

Poza systemami do topienia i kucia linia HeatLine oferuje rozwiązania z zakresu pokrywania grafitem, nagrzewania drutu i taśm, walcowania drutu sprężynowego, topienia szkła, grafitowych wymienników ciepła, galwanizacji, nagrzewania pojemników do żywności i środków chemicznych oraz innych zastosowań specjalnych.

Plazma do kabli i drutu

Jedną z cech wyróżniających EFD Induction jest znajdowanie nowych ciekawych zastosowań w dziedzinie nagrzewania indukcyjnego. Jako przykład może być zastosowanie nagrzewania indukcyjnego w urządzeniach do wytwarzania plazmy.  

 

Głównym celem stosowania plazmy jest uzyskanie bardzo czystego materiału szklanego, który na przykład może ułatwić przejście sygnałów świetlnych przez światłowód. I to właśnie jest odpowiedź, dlaczego nagrzewanie indukcyjne idealnie pasuje do przemysłu produkcji kabli i drutu.  

 

Nagrzewanie indukcyjne w porównaniu z nagrzewaniem w piecu jest całkowicie czyste i nie zanieczyszcza stopionego szkła. Zakup i utrzymanie maszyn do oczyszczania nie jest tu konieczne, co prowadzi do obniżenia kosztów. Wymiana ciepła w przypadku indukcji jest ponadto niezwykle wydajna.

Plazma do metali i odlewów

Nasza technologia wytwarzania plazmy wywarła znaczący wpływ na przemysł metalowy i odlewniczy w zakresie obróbki cieplnej tytanu i krzemu.  

 

W porównaniu do tradycyjnych technik rozwiązania plazmowe EFD Induction upraszczają i upłynniają proces obróbki cieplnej. System plazmowy EFD Induction o mocy wyjściowej 100 kW i długości płomienia plazmy 500 mm może wyprodukować 100 kg tytanu na dzień.  

 

Bardzo wysokie wartości entalpii uzyskiwane przez systemy plazmowe EFD Induction przyczyniają się ponadto do podwyższenia czystości tytanu i krzemu. (Plazma otrzymywana przez nagrzewanie indukcyjne może osiągnąć wartości temperatury w zakresie 5000 – 11000°C.)  

 

Tytan przygotowany za pomocą plazmy EFD Induction jest używany do implantów chirurgicznych i dentystycznych. Stosuje się go także w metalurgii proszków i przemyśle lotniczym. Krzem może być także używany w produkcji ogniw słonecznych i posiadać taką czystość, jaka jest potrzebna dla danego zastosowania.